پیگیری سفارش
بستن پنجره
انتخاب دسته بندی
تشخیص چهره
تشخیص چهره ،کارت یا رمز
تشخیص چهره با کارت و یا تشخیص چهره و رمز
5,560,000 تومان 5,282,000 تومان
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل LF10
10,329,000 تومان 9,812,550 تومان
دستگاه حضوروغیاب بعدپنجم VLEco-153
0 تومان
MP-53
1
aa
Sorry, your browser does not support inline SVG.
جزئیات سفارش
وضعیت سفارش
هزینه نهایی سفارش
محصولات انتخاب شده
توضیحات ثبت شده